Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Kje lahko sklenem pogodbo za depozit ali varčevanje?

Pogodbo za depozit ali varčevanje lahko sklenete v vam najbližji poslovalnici banke.

Naročilo za depozit ali varčevanje pa lahko oddate tudi prek spletne banke Banke IN.

Naročilo za depozit ali varčevanje nam lahko posredujete tudi tako, da oddate naročilo ponudbe za depozit oz. naročilo ponudbe za katerega izmed varčevanj: varčevalni račun, obročno varčevanje, rentno varčevanje, varčevanje za mlade

Na podlagi vašega naročila vam bomo v najkrajšem času pripravili ponudbo za sklenitev pogodbe za depozit oz. varčevanje.

Ali so privarčevana sredstva varna?

Sredstva privarčevana na podlagi sklenjene pogodbe o depozitu oz. pogodbe o varčevanju spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.
Od 1. 1. 2011 so vse vaše vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem  v Sloveniji zajamčene do zneska 100.000 EUR.

Podrobneje si lahko o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah preberete v dokumentu  Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.pdf.

 

Kako so obdavčene obresti?

Obresti od privarčevanih sredstev so obdavčene na podlagi Zakona o dohodnini. Od 1. 1. 2013 je stopnja davka 25 % (pred tem so bile obresti obdavčene po 20 % stopnji).

Davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije, ste v skladu z navedenim zakonom dovžni vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, in sicer najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Napoved oz. obrazec, ki je na voljo na spletnih straneh Davčne uprave, vložite pri davčnem uradu, kjer imate stalno prebivališče oz. v elektronski obliki preko sistema eDavki. Napovedi za odmero dohodnine od obresti vam ni treba vložiti, če skupni znesek obresti ne presega z zakonom določenega zneska. Neobdavčeni del trenutno znaša 1.000 EUR.
Na podlagi vaše napovedi vam davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti, ki ste jo dolžni poravnati v 30 dneh  od dneva vročitve odločbe.

Dohodnine se ne plačuje od obresti na pozitivno stanje na osebnem računu, če te ne presegajo višine, ki jo banka plačuje za depozite na vpogled.
84. člen Zakona o dohodnini omogoča, da davčni zavezanec obresti, dosežene iz naslova dolgoročno vezanih depozitov in varčevanj pri bankah ter hranilnicah, všteje v davčno osnovo v znesku, ki pripada posameznemu letu obračuna dohodnine. To pomeni, da se obdavčitev obresti razdeli na toliko let, kolikor traja doba vezave depozita oz. varčevanja. Davčni zavezanec, ki se odloči za uveljavljanje davčne osnove v skladu s 84. členom Zakona o dohodnini, odda v banki podpisan obrazec DOHPREM št. 6 v dveh izvodih najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila sklenjena pogodba. Obrazca predloži osebno ali ju v banko pošlje kot priporočeno poštno pošiljko. Prejeti obvestili banka potrdi ter en izvod vrne zavezancu.

Kje lahko sklenem pogodbo za varčevanje?

Pogodbo za varčevanje lahko sklenete v vam najbližji poslovalnici banke. Naročilo za varčevanje lahko oddate tudi prek  Banke IN.

Naročilo nam lahko posredujete tudi tako, da oddate naročilo za katerega izmed varčevanj: varčevalni račun, obročno varčevanje, rentno varčevanje, varčevanje za mlade

Na podlagi vašega naročila vam bomo v najkrajšem času pripravili ponudbo za sklenitev pogodbe za varčevanje.

Kaj potrebujem za sklenitev pogodbe za varčevanje za mladoletno osebo?

Pogodbo za varčevanje lahko za mladoletno osebo sklene samo njen zakoniti zastopnik. Za odprtje varčevalnega računa mladoletne osebe nam predložite veljaven osebni dokument s fotografijo ter davčni številki mladoletne osebe in starša oz. zakonitega zastopnika.

Ali so privarčevana sredstva varna?

Sredstva privarčevana na podlagi sklenjene pogodbe o varčevanju spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.  Od 1. 1. 2011 so vse vaše vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem v Sloveniji zajamčene do zneska 100.000 EUR.

Podrobneje si lahko o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah preberete v dokumentu  Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.pdf.
 

Kako se obrestujejo privarčevana sredstva?

Privarčevana sredstva se obrestujejo po medsebojno dogovorjeni obrestni meri.  Obrestna mera je nominalna, spremenljiva. Obrestna mera za sredstva, vplačana na podlagi pogodbe o varčevanju je višja od obrestne mere za sredstva na osebnem računu.

V primeru znižanja obrestne mere vas o nameravani spremembi obvestimo 30 dni pred pričetkom njene veljavnosti, o čemer boste obveščeni tudi spletnem mestu banke in v vseh naših poslovalnicah.

Ali lahko pogodbo o varčevanju predčasno prekinem?

Sklenjeno pogodbo o varčevanju lahko predčasno prekinete. O pogojih za predčasno prekinitev pogodbe o varčevanju se dogovorimo ob sklenitvi pogodbe.

Kako lahko polagam sredstva na varčevalni račun?

Sredstva lahko kadar koli položite na varčevalni račun. Najenostavneje je, da banko pooblastite, da na določen dan v mesecu in v vnaprej določenem znesku sredstva z vašega osebnega računa s trajnim nalogom prenaša na varčevalni račun.

Kaj potrebujete za sklenitev pogodbe za varčevalni račun za mladoletno osebo?

Varčevalni račun za mladoletno osebo lahko odpre samo njen zakoniti zastopnik. Za odprtje varčevalnega računa mladoletne osebe nam predložite veljaven osebni dokument s fotografijo ter davčni številki mladoletne osebe in starša oz. zakonitega zastopnika.

Ali so privarčevana sredstva varna?

Sredstva privarčevana na podlagi sklenjene pogodbe o varčevanju spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.  Od 1. 1. 2011 so vse vaše vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem  v Sloveniji zajamčene do zneska 100.000 EUR.

Podrobneje si lahko o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah preberete v dokumentu  Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.pdf.

V katerih valutah in kakšnih zneskih lahko varčujete?

Na varčevalnem računu lahko varčujete v domači valuti (EUR). Najnižji znesek prvega in vseh nadaljnih pologov oz. nakazil znaša 25 EUR.

Kako se obrestujejo sredstva na varčevalnem računu?

Sredstva na varčevalnem računu se obrestujejo po medsebojno dogovorjeni obrestni meri.  Obrestna mera je fiksna in nespremenljiva. Obrestna mera za sredstva na varčevalnem računu je višja od obrestne mere za sredstva na transakcijskem računu.

Obresti za sredstva na varčevalnem računu obračunamo enkrat letno (konec koledarskega leta) oz. ob prekinitvi pogodbe za varčevanje.

Kdaj lahko razpolagate s privarčevanimi sredstvi na varčevalnem računu?

Vsak polog ali nakazilo na varčevalni račun na tem računu ostane najmanj 15 dni. Po tem roku pa s temi sredstvi prosto razpolagate, kar pomeni, da jih lahko kadar koli dvignete z računa ali se z banko dogovorite za prenos na vaš osebni račun.

Ali lahko sredstva na varčevalni račun položi kdor koli?

Sredstva na varčevalni račun lahko položi oz. nakaže samo imetnik varčevalnega računa ter fizične osebe, ki jih imetnik pooblasti za razpolaganje s sredstvi na varčevalnem računu.

Ali lahko na varčevalnem računu opravljate plačilne transakcije?

Varčevalni račun je namenjen varčevanju in ne izvrševanju plačilnih transakcij. Na varčevalni račun lahko izvajate samo pologe sredstev v obliki gotovine ali nakazil sredstev, tudi s trajnim nalogom z vašega transakcijskega računa. Iz varčevalnega računa lahko dvigate sredstva oz. jih nakazujete na svoj transakcijski račun. Ostalih plačilnih transakcij  prek varčevalnega računa ni mogoče izvajati.

Kako lahko polagate sredstva pri obročnem varčevanju?

Obročno varčevanje zahteva redno mesečno polaganje oz. nakazovanje sredstev. Najenostavneje je, da banko pooblastite, da na določen dan v mesecu in v vnaprej določenem znesku sredstva z vašega transakcijskega računa s trajnim nalogom prenaša na obročno varčevanje. Dodatna sredstva lahko na obročno varčevanje položite oz. nakažete kadar koli.
 

Kako se obrestujejo privarčevana sredstva obročnega varčevanja?

Privarčevana sredstva obročnega varčevanja se obrestujejo po medsebojno dogovorjeni obrestni meri. 

Obrestna mera obročnega varčevanja v valuti EUR je nominalna fiksna in višja od obrestne mere za sredstva na transakcijskem računu.

Obresti za sredstva obročnega varčevanja obračunamo enkrat letno (konec koledarskega leta) oz. ob prekinitvi pogodbe za varčevanje.

Ali so privarčevana sredstva varna?

Sredstva, privarčevana na podlagi sklenjene pogodbe o varčevanju, spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.  Od 1. 1. 2011 so vse vaše vloge v posamezni banki ali hranilnici, s sedežem  v Sloveniji, zajamčene do zneska 100.000 EUR.

Več informacij o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah si lahko preberete v dokumentu  Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.pdf.

Ali lahko obročno varčevanje predčasno prekinete?

Sklenjeno pogodbo o obročnem varčevanju lahko predčasno prekinete. O pogojih za predčasno prekinitev pogodbe se dogovorimo ob sklenitvi pogodbe.

Kdaj lahko razpolagate s privarčevanimi sredstvi na obročnem varčevanju?

S privarčevanimi sredstvi lahko razpolagate takoj po poteku dobe varčevanja. Privarčevana sredstva skupaj s  pripadajočimi obrestmi nakažemo na vaš transakcijski račun.

Kako lahko polagate sredstva pri rentnem varčevanju?

Sredstva lahko kadar koli položite na rentno varčevanje. Rentno varčevanje zahteva redno mesečno polaganje oz. nakazovanje sredstev. Najenostavneje je, da banko pooblastite, da na določen dan v mesecu in v vnaprej določenem znesku sredstva z vašega transakcijskega računa s trajnim nalogom prenaša na rentno varčevanje.

Kako se obrestujejo privarčevana sredstva?

Privarčevana sredstva obročnega varčevanja se obrestujejo po medsebojno dogovorjeni obrestni meri. 

Obrestna mera je nominalna spremenljiva. Obrestna mera za sredstva obročnega varčevanja je višja od obrestne mere za sredstva na transakcijskem računu.

V primeru znižanja obrestne mere vas o nameravani spremembi obvestimo 30 dni pred pričetkom njene veljavnosti. Ob vsaki spremembi obrestne mere informacijo o spremembi objavimo tudi na našem spletnem mestu in v vseh naših poslovalnicah.

Obresti za sredstva obročnega varčevanja obračunamo enkrat letno (konec koledarskega leta) oz. ob prekinitvi pogodbe za varčevanje.

Ali so privarčevana sredstva varna?

Sredstva privarčevana na podlagi sklenjene pogodbe o varčevanju spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.  Od 1.1.2011 so vse vaše vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem  v Sloveniji zajamčene do zneska 100.000 EUR.

Podrobneje si lahko o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah preberete v dokumentu  Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.pdf.

Kdaj lahko razpolagate s privarčevanimi sredstvi rentnega varčevanja?

S privarčevanimi sredstvi lahko razpolagate en mesec po vplačilu zadnjega obroka (torej en mesec po vplačilu 36. obroka). Če se odločite za zaključek rentnega varčevanja, vam privarčevana sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi nakažemo na vaš transakcijski račun. Privarčevana sredstva vam lahko na transakcijski račun nakažemo v enkratnem znesku ali večkratno v obliki rent, ki jih lahko na podlagi medsebojnega dogovora nakazujemo tudi na transakcijski račun druge osebe (npr. na transakcijski račun vašega otroka).

Kako poteka izplačilo rente?

Če se po zaključku rentnega varčevanja odločite za izplačilo privarčevanih sredstev v obliki rent, lahko izbirate med mesečnim, trimesečnim in polletnim izplačilom rente.

Izplačilo rent je prenosljivo na drugo osebo, ki jo določite sami po zaključku rentnega varčevanja.

Kaj potrebujete za sklenitev pogodbe za varčevanje za mladoletno osebo?

Pogodbo za varčevanje za mladoletno osebo lahko sklene samo njen zakoniti zastopnik. Za sklenitev varčevalne pogodbe mladoletne osebe nam predložite veljaven osebni dokument s fotografijo ter davčni številki mladoletne osebe in starša oz. zakonitega zastopnika.

Imetnik varčevalne pogodbe je mladoletna oseba, ki lahko po dopolnjeni starosti 15 let tudi sama razpolaga s privarčevanimi sredstvi.

Kako lahko polagate sredstva na varčevanje?

Na varčevalni račun lahko sredstva polagate kadar koli. Na obročno varčevanje jih polagate redno mesečno, dodatne pologe pa kadar koli.  Najenostavneje je, da banko pooblastite, da na določen dan v mesecu in v vnaprej določenem znesku sredstva s trajnim nalogom prenaša z vašega transakcijskega računa.

Ali so privarčevana sredstva varna?

Sredstva, privarčevana na podlagi sklenjene pogodbe o varčevanju, spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.  Od 1. 1. 2011 so vse vaše vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem  v Sloveniji zajamčene do zneska 100.000 EUR.

Podrobneje si lahko o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah preberete v dokumentu  Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.pdf.

Kakšen je najnižji znesek pologa na varčevanje?

Najnižji znesek prvega pologa in vseh ostalih pologov na varčevalni račun ter obročno varčevanje je 25 EUR. Na obročnem varčevanju varčujete z rednimi mesečnimi pologi, s kakšno frekvenco boste polagali sredstva na varčevalni račun, pa se odločite sami.

Kako se obrestujejo privarčevana sredstva?

Privarčevana sredstva se obrestujejo po medsebojno dogovorjeni obrestni meri. 

Obrestna mera je fiksna in nespremenljiva, višja od obrestne mere za sredstva na transakcijskem računu.

Obresti za privarčevana sredstva obračunamo enkrat letno (konec koledarskega leta) oz. ob prekinitvi pogodbe za varčevanje.

Kdaj lahko razpolagate s privarčevanimi sredstvi?

Vsak polog oz. nakazilo na varčevalni račun na tem računu ostane najmanj 15 dni. Po tem roku pa s sredstvi prosto razpolagate, kar pomeni, da jih lahko kadar koli dvignete oz. prenesete na drug račun.
 

S privarčevanimi sredstvi obročnega varčevanja prosto razpolagate po zaključku varčevanja (po 60 mesecih). Po zaključku varčevanja vam privarčevana sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi nakažemo na transakcijski račun.

Kje lahko sklenete pogodbo za depozit?

Pogodbo za depozit lahko sklenete prek spletne banke Banke IN in v vam najbližji poslovalnici banke. Naročilo za depozit lahko oddate tudi prek mobilne Banke IN. Na podlagi vašega naročila vam bomo v najkrajšem času pripravili ponudbo za sklenitev pogodbe o depozitu.

Kaj potrebujete za sklenitev pogodbe o depozitu za mladoletno osebo?

Pogodbo o depozitu za mladoletno osebo lahko sklene samo njen  zakoniti zastopnik. Za sklenitev varčevalne pogodbe mladoletne osebe nam predložite veljaven osebni dokument s fotografijo ter davčni številki mladoletne osebe in starša oz. zakonitega zastopnika.

Imetnik depozitne pogodbe je mladoletna oseba.

Ali lahko sklenete depozit v imenu druge osebe?

Da. Depozit lahko sklenete v imenu katere koli druge osebe, če vam je ta oseba dodelila posebno pooblastilo za vezavo depozita. Na podlagi tega pooblastila lahko sklenete pogodbo, ne morete pa se dogovarjati za kakršne koli druge spremembe, prav tako ne morete sklenjene pogodbe predčasno prekiniti.

Če sklenete depozitno pogodbo na podlagi posebnega pooblastila, niste imetnik te pogodbe – imetnik pogodbe je oseba, ki vas je za sklenitev pooblastila. Ta oseba je tudi nosilec vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe.

Ali so sredstva depozita varna?

Sredstva depozita na podlagi sklenjene pogodbe o depozitu spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.  Od 1. 1. 2011 so vse vaše vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem  v Sloveniji zajamčene do zneska 100.000 EUR.

Podrobneje si lahko o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah preberete v dokumentu  Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.pdf.

Ali obstajajo omejitve pri znesku vezave?

Najnižji znesek vezave sredstev znaša 300 EUR oz. v višini protivrednosti v drugi valuti.

Kako se obrestujejo vezana sredstva?

Vezana sredstva se obrestujejo po medsebojno dogovorjeni obrestni meri. 

Pri kratkoročnih in dolgoročnih evrskih depozitih ter kratkoročnih deviznih depozitih je obrestna mera fiksna, kar pomeni, da se v času trajanja pogodbe o depozitu ne spreminja. Pri dolgoročnih deviznih depozitih je obrestna mera spremenljiva.

Če imate sklenjeno pogodbo za dolgoročni depozit s spremenljivo obrestno mero, vas v primeru znižanja obrestne mere o nameravani spremembi obvestimo 30 dni pred pričetkom njene veljavnosti. Ob vsaki spremembi obrestne mere informacijo o spremembi objavimo tudi na naši spletni strani in v vseh naših poslovalnicah.

Ali se lahko pogodba o depozitu avtomatsko podaljša?

Ob sklenitvi pogodbe o kratkoročnem depozitu se lahko dogovorimo za avtomatsko podaljšanje depozita. Avtomatsko podaljšanje pogodbe o depozitu pomeni, da se vezana sredstva v enakem znesku in za enako obdobje ponovno vežejo. Izbirate lahko med:

  • enkratnim podaljšanjem pogodbe o depozitu, kar pomeni, da se ob prvi zapadlosti sredstva depozita ponovno vežejo, ob naslednji zapadlosti pa se skupaj z obrestmi izplačajo na transakcijski račun,
  • z večkratnim podaljšanjem pogodbe, pri katerem sami določite število podaljšanj vezave sredstev,
  • s podaljševanjem do preklica, kar pomeni, da se sredstva depozita ob vsaki zapadlosti ponovno vežejo, dokler sami dokončno ne prekličete tega podaljševanja.

Prednost avtomatskega podaljševanja depozita je, da vam v primeru, da sredstev še ne potrebujete, ob zapadlosti ni treba skrbeti za sklenitev nove pogodbe. Tako nam prepustite skrb za ponovno vezavo sredstev in si poleg tega zagotovite tudi višji donos, saj se vezana sredstva obrestujejo po višji obrestni meri kot sredstva na transakcijskem računu. Ob avtomatskem podaljšanju se vezana sredstva obrestujejo po obrestni meri, ki velja na dan podaljšanja pogodbe o depozitu.

Kako lahko prekinete avtomatsko podaljševanje pogodbe o depozitu?

Če imate sklenjeno pogodbo o depozitu z avtomatskim podaljšanjem in ne želite, da se ob zapadlosti sredstva ponovno vežejo, lahko avtomatsko podaljšanje prekličete najmanj 10 dni pred zapadlostjo.

Avtomatsko podaljšanje vezave sredstev lahko prekličete v vam najbližji poslovalnici banke oz. prek spletne Banke IN.

Ali lahko pogodbo o depozitu predčasno prekinete?

Sklenjeno pogodbo o depozitu lahko predčasno prekinete v izjemnih primerih. O pogojih za predčasno prekinitev pogodbe se dogovorimo ob sklenitvi pogodbe.

Ali je možno izplačilo vezanih sredstev in obresti tudi v času trajanja vezave depozita?

Vezana sredstva in obresti praviloma izplačamo ob zapadlosti depozita. V nekaterih primerih se pri dolgoročni vezavi sredstev lahko dogovorimo tudi za izplačilo obresti in dela vezanih sredstev oz. samo obresti v krajših časovnih obdobjih še pred zapadlostjo depozita.

Ali so sredstva depozita varna?

Sredstva depozita, na podlagi sklenjene pogodbe o depozitu, spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.  Od 1. 1. 2011 so vse vaše vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem v Sloveniji zajamčene do zneska 100.000 EUR.

V sistem zajamčenih vlog spadajo sredstva pravnih oseb, ki se po Zakonu o gospodarskih družbah, uvrščajo med majhne družbe. Medtem ko sredstva pravnih oseb, ki se uvrščajo med srednje in velike družbe ter sredstva nekaterih drugih družb (pokojninski skladi ipd.) v sistem zajamčenih vlog ne spadajo.

Podrobneje o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah si lahko preberete v dokumentu Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.

Kaj pomeni, da lahko večkratno črpate sredstva iz depozitnega računa na podlagi dogovora z banko?

To pomeni, da nas vsaj en delovni dan pred dnevom, ko boste denarna sredstva potrebovali, obvestite o nameravanem črpanju sredstev iz depozitnega računa.

Ali lahko pri depozitu na odpoklic naknadno nakažete sredstva?

Sredstva pri depozit na odpoklic lahko nakažete samo enkrat.  Če želite sredstva na depozitni račun nakazovati večkrat, je za vas primernejši okvirni depozit na odpoklic, ki omogoča tak način vezave prostih denarnih sredstev.

Kako se obrestuje depozit na odpoklic?

Sredstva na depozitnem računu se obrestujejo po spremenljivi obrestni meri. Obresti se obračunajo od vsakokratnega stanja glavnice na depozitnem računu.

Ali so sredstva depozita varna?

Sredstva depozita, na podlagi sklenjene pogodbe o depozitu, spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu. Od 1. 1. 2011 so vse vaše vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem v Sloveniji zajamčene do zneska 100.000 EUR.

V sistem zajamčenih vlog spadajo sredstva pravnih oseb, ki se po Zakonu o gospodarskih družbah, uvrščajo med majhne družbe. Medtem ko sredstva pravnih oseb, ki se uvrščajo med srednje in velike družbe ter sredstva nekaterih drugih družb (pokojninski skladi ipd.) v sistem zajamčenih vlog ne spadajo.

Podrobneje o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah si lahko preberete v dokumentu Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.

Ali lahko na okvirni depozit na odpoklic naknadno nakažete sredstva?

Da, v času trajanja vezave lahko na depozitni račun kadarkoli vplačate dodatna sredstva, in sicer do okvirnega zneska, za katerega se dogovorimo s pogodbo. 

Kako se obrestuje okvirni depozit na odpoklic?

Sredstva na depozitnem računu se obrestujejo po spremenljivi obrestni meri.  Obresti se obračunajo od vsakokratnega stanja glavnice na depozitnem računu.

Kaj pomeni, da lahko večkratno črpate sredstva iz depozitnega računa na podlagi dogovora z banko?

To pomeni, da nas vsaj en delovni dan pred dnevom, ko boste denarna sredstva potrebovali, obvestite o nameravanem črpanju sredstev iz depozitnega računa.

Kje lahko sklenem pogodbo za sklenitev varčevanja?

#

Kako so obdavčene obresti mladoletnih oseb?

#

Kaj potrebujem za sklenitev pogodbe za varčevanje za mladoletno osebo?

#