Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Kaj je e-dokument?

E-dokument je dokument v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-dokumenta posreduje vam kot prejemniku e-dokumenta.
Med e-dokumente štejemo vse z e-računom povezane dokumente: e-račun, e-predračun, e-opomin, e-dobropis, e-bremepis.

Kaj je e-račun?

E-račun je račun, ki ga izdajatelj računa izda svojemu dolžniku – prejemniku e-računa v elektronski obliki. E-račun zamenjuje papirni račun, ki ste ga do zdaj prejemali po pošti v poštni nabiralnik.

Kaj je e-opomin?

E-opomin je opomin v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-dokumenta izda svojemu dolžniku na podlagi predhodno izdanega računa za opravljeno storitev oz. izstavljeno blago.
E-opomin enakovredno zamenjuje opomin v papirni obliki.

Kaj je e-predračun?

E-predračun je predračun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-dokumenta izda prejemniku e-dokumenta za storitev oz. blago.
E-predračun enakovredno zamenjuje predračun v papirni obliki.

Kje se lahko naročimo na prejemanje e-računov?

Izdajatelj e-računov lahko pošlje e-račune samo tistim dolžnikom, ki so dali soglasje za prejem e-računov oz. so izvršili e-prijavo. E-prijavo na prejem e-računov izvršite v Poslovni Banki IN ali pri samem izdajatelju e-računov.

Kako lahko poravnam e-račun, e-opomin in e-predračun?

E-račun, e-opomin in e-predračun lahko poravnate na naslednje načine:

  • s plačilnim nalogom, ki se bo izvršil takoj oziroma ob zapadlosti,
  • obveznost lahko poravnate s SEPA direktno obremenitvijo, e-račun, e-opomin ali e-predračun, ki ga boste prejeli, pa bo imel le fukncijo obvestila,
  • z direktnim plačilom e-računa.

Kaj je direktno plačilo e-računa?

Direktno plačilo e-računa je način izvršitve prejetega e-računa, e-opomina in e-predračuna v Banki IN. Z direktnim plačilom se prejeti e-računi, e-opomini in e-predračuni samodejno plačujejo na dan zapadlosti obveznosti. Iz prejetega e-računa, e-opomina ali e-predračuna se formira plačilni nalog, ki se izvrši na dan zapadlosti obveznosti.

Pri direktnem plačilu e-računa si lahko nastavite tudi maksimalni znesek izvrševanja direktnega plačila, ki je enoten za vsakega vašega izdajatelja e-dokumenta in velja za posamezen e-račun, e-opomin ali e-predračun. Če znesek prejetega e-dokumenta presega maksimalni znesek, se plačilni nalog ne bo samodejno izvršil. V takem primeru morate plačilni nalog poravnati sami. Za izvršitev direktnega plačila vam bo banka zaračunala nižje nadomestilo.

Ali lahko prejmem e-račun, če svoje obveznosti poravnavam s SEPA direktno obremenitvijo?

Prejem e-računa je samo eden od načinov prejemanja računov in ni povezan z načinom, kako boste obveznosti poravnali. Obveznost prejetega e-računa lahko poravnate sami prek Poslovne Banke IN ali preko SEPA direktne obremenitve.

Ali moram prejete e-račune in e-dokumente elektronsko arhivirati?

Prejetih e-računov in e-dokumentov niste dolžni elektronsko arhivirati. V Banki IN jih lahko pregledujete za obdobje treh mesecev, lahko pa si arhiv uredite na svojem osebnem računalniku. 

Ali je prejemanje e-računa in e-dokumenta plačljivo?

Prejem e-računa in e-dokumenta v Banko IN se skladno s Tarifo banke banka ne zaračuna.

Kje lahko preverim, ali podjetje, kateremu poravnavam obveznosti, izdaja e-dokumente?

Seznam izdajateljev e-dokumentov je objavljen v Banki IN. S pomočjo tega seznama lahko hitro in enostavno preverite, če se za določeno podjetje lahko naročite na prejemanje e-dokumentov.

Kje podpišem pooblastilo za izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo?

Pooblastilo oz. soglasje za SEPA direktno obremenitev podpišete pri prejemniku plačila. Ob nakupu blaga oz. ob sklenitvi dogovora o opravljanju storitev se s prejemnikom plačila dogovorite tudi za pogoje poravnave vaših obveznosti. Ko se s prejemnikom plačila dogovorite za poravnavo s SEPA direktno obremenitvijo, določite tudi pogoje izvrševanja plačil s to storitvijo.

Kakšni so pogoji izvrševanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo?

Plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo se izvršujejo na podlagi Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike.pdf

Podrobnejši pogoji izvrševanja plačil s SEPA direktno obremenitvijo so dogovorjeni še v okvirni pogodbi t.j. v pogodbi, na podlagi katere poslujete z vašim transakcijskim računom.
 

Pri izvrševanju plačilnih transakcij na podlagi SEPA direktnih obremenitev iz vašega transakcijskega računa se lahko odločite za eno od naslednjih možnosti:

  • banka izvrši vse plačilne transakcije, ki jih posreduje katerikoli prejemnik plačila,
  • banka izvrši samo plačilne transakcije za prejemnike plačila, ki jih sami določite,
  • banka izvrši samo plačilne transakcije, ki ne presegajo zneska, ki ga sami določite,
  • lahko pa se odločite tudi za možnost, da s SEPA direktnimi obremenitvami sploh ne boste izvrševali plačilnih transakcij.

Pogoje izvrševanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo lahko v dogovoru z nami kadarkoli spremenite.

Pri posredovanju plačilnega naloga za izvršitev plačila na podlagi soglasja, ki ga podpišete pri prejemniku plačila, pa le-ta upošteva tudi pogoje, za katere ste se z njim dogovorili (zlasti dogovorjeno višino obveznosti in dan dogovorjen za poravnavo obveznosti).

Kje uredim spremembo pogojev za izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo?

Vse spremembe, ki se nanašajo na soglasje, ki ste ga podpisali pri prejemniku plačila (npr. sprememba dneva določenega za poravnavanje obveznosti), uredite pri prejemniku plačila.

Če pa želite spremeniti način izvrševanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo (npr. če želite, da se te izvajajo samo pod pogojem, da ne presegajo zneska, ki ga sami določite) pa to uredite z banko. Spremembo pogojev pri banki lahko uredite prek Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.

Ali lahko banki prepovem izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami?

Da. Če ne želite, da se na vašem transakcijskem računu izvršujejo plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo, lahko pri banki uredite prepoved izvrševanja teh plačilnih transakcij.

Tak dogovor pomeni, da se tudi s prejemniki plačil ne boste dogovarjali za negotovinsko izvrševanje plačil s SEPA direktnimi obremenitvami.

Če se odločite za tak način poslovanja, bomo v primeru prejema plačilnega naloga za izvršitev plačila iz vašega transakcijskega računa, plačilo zavrnili.

Ne glede na to pa se lahko kadarkoli  odločite, da boste plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo izvajali. Če se za to odločite, pri nas uredite spremembo pogojev izvrševanja plačilnih storitev na vašem transakcijskem računu. To spremembo lahko uredite prek Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.

Kako se lahko z banko dogovorim za izvrševanje plačilnih transakcij samo za določene prejemnike plačila?

Pri poslovanju s SEPA direktnimi obremenitvami se lahko odločite za izvrševanje plačil samo za prejemnike plačil, ki jih sami določite.

Če se dogovorimo za to možnost, nas obvestite o vsakem soglasju, ki ga pri prejemniku plačila podpišete. Prejemnike plačila, za katere dovoljujete izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami,  lahko določite preko Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.

Če bomo prejeli plačilni nalog za izvršitev plačila iz vašega transakcijskega računa prejemniku plačila, ki ga niste določili, bomo plačilo zavrnili.

Na kakšen način lahko z zneskom omejim izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami?

Pri poslovanju s SEPA direktnimi obremenitvami se lahko odločite za izvrševanje plačil samo, če ta ne presegajo določenega zneska. Maksimalni znesek za izvršitev plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo določite sami.

Če se odločite za tak način poslovanja, bomo v primeru prejema plačilnega naloga v znesku, ki presega dogovorjeno maksimalno višino, plačilo zavrnili.

Ne glede na sklenjen dogovor o maksimalnem znesku SEPA direktne obremenitve pa lahko v primeru, da izjemoma prejmemo plačilni nalog, ki ta znesek presega, na podlagi vaše izrecne odobritve tudi tako plačilno transakcijo izvršimo. Odobritev take plačilne transakcije lahko uredite prek Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.

Kdo in na kakšen način me obvesti o znesku plačilne transakcije?

O znesku obveznosti vas obvesti prejemnik plačila. Prejemnik plačila vas o dogovorjeni obremenitvi vašega transakcijskega računa za SEPA direktno obremenitev praviloma obvesti najmanj 14 dni pred dnevom plačila. S prejemnikom plačila pa se lahko sami dogovorite tudi za drugačen način obveščanja (tudi za obveščanje v roku, krajšem od 14 dni).

Ali me banka pred izvršitvijo plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo obvesti?

Plačilne naloge, ki jih prejmemo od prejemnikov plačila za vaš transakcijski račun lahko pregledujete prek Banke IN.

Poleg tega pa se lahko dogovorimo še za dodatno obveščanje o vsakem plačilnem nalogu, ki ga prejmemo za plačilo iz vašega transakcijskega računa. Dogovor o obveščanju  lahko uredite preko Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.

V primeru takega dogovora vas pred izvršitvijo plačilne transakcije na dogovorjeni način (po elektronski pošti, s sporočilom SMS …) obvestimo. Če z izvršitvijo plačilne transakcije ne soglašate (npr. ker znesek plačilnega naloga presega znesek vaše obveznosti), lahko plačilo iz vašega transakcijskega računa prekličete.

Ali lahko plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo pred izvršitvijo prekličem?

Če se ne strinjate z izvršitvijo plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo (npr. zaradi zneska, ki presega dogovorjeni znesek obveznosti ali ste se s prejemnikom plačila dogovorili za drugačne pogoje plačila obveznosti …), lahko plačilni nalog prekličete. Preklic plačila s SEPA direktno obremenitvijo lahko uredite prek Banke IN ali osebno v poslovalnicah banke in z upoštevanjem Urnika izvrševanja plačilnih transakcij.pdf.

Kako me obvestite o izvršenih plačilnih transakcijah s SEPA direktno obremenitvijo?

Izvršena plačila s SEPA direktnimi obremenitvami lahko kadarkoli preverite prek Banke IN.O vseh izvršenih plačilnih transakcijah, tudi o izvršenih SEPA direktnih obremenitvah, vas obvestimo z rednim mesečnim izpiskom vašega transakcijskega računa.

Ali me obvestite o neizvršenih plačilnih transakcijah s SEPA direktno obremenitvijo?

Če plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo ne izvršimo, vas obvestimo s posebnim obvestilom, ki vam ga posredujemo na enak način kot izpisek vašega transakcijskega računa.

Na katere dneve lahko plačujem trajne naloge?

Za plačilo trajnega naloga lahko izberete 8., 18. ali 28. dan v mesecu, lahko pa tudi kateri koli drugi dan v mesecu. Če je dan dogovorjen za plačilo nedelovni dan, plačilno transakcijo izvršimo naslednji delovni dan.

Kdaj lahko prekličem pooblastilo za plačilne transakcije s trajnim nalogom?

Pooblastilo banki za izvrševanje plačilnih transakcij s trajnim nalogom lahko prekličete kadar koli, najmanj pa en delovni dan pred dnevom, določenim za plačilo. Po preklicu pooblastila banka ne bo več izvajala prenosov sredstev in poravnavala obveznosti  s trajnim nalogom. Za prenose sredstev oz. poravnavanje obveznosti boste poskrbeli sami.

Kdo lahko spremeni znesek plačilnih transakcij s trajnim nalogom?

Plačila s trajnim nalogom izvajamo v znesku, ki ga določite sami. Če želite prenose izvajati v drugačnem znesku, se za spremembo višine trajnega naloga dogovorite z banko. Če bo spremembo zneska trajnega naloga zahteval prejemnik plačila, njegovega naloga ne bomo upoštevali. 

Ali me obvestite o opravljenih plačilnih transakcijah s trajnim nalogom?

Plačila izvršena s trajnim nalogom lahko kadar koli preverite prek spletne in mobilne banke Banke IN. O vseh izvršenih plačilnih transakcijah, tudi o izvršenih trajnih nalogih, vas obvestimo z rednim mesečnim izpiskom vašega transakcijskega računa.

Ali me obvestite, če plačilne transakcije s trajnim nalogom ne opravite?

Če plačilne transakcije s trajnim nalogom ne izvršimo, vas obvestimo s posebnim obvestilom, ki vam ga posredujemo na enak način kot izpisek transakcijskega računa.

Kako lahko poravnam obveznosti, ki niso bile poravnane s trajnim nalogom?

Če vaše obveznosti s trajnim nalogom iz vašega transakcijskega računa niso bile poravnane, jih poravnate sami. Obveznosti lahko poravnate prek spletne banke Banke INInfotela, z uporabo storitve Banka na domu ali prek bankomata z uporabo storitve Depozit.

Kje lahko predložite vlogo in sklenete pogodbo o osnovnem in pogodbenem limitu?

Vlogo za odobritev višjega osnovnega in pogodbenega limita lahko oddate v vam najbližji poslovalnici banke. V poslovalnici se tudi dogovorite o pogojih za odobritev osnovnega in pogodbenega limita ter sklenete pogodbo. Posredujete nam jo lahko tudi prek spletne banke Banke IN. Pripravljeno pogodbo vam bomo v podpis posredovali po pošti oz. prek Banke IN.

Kako lahko zavarujete osnovni in pogodbeni limit?

Osnovni in pogodbeni limit lahko zavarujete na enega od naslednjih načinov:

Kako so določeni pogoji za osnovni in pogodbeni limit?

Pogoji poslovanja za osnovni in pogodbeni limit so določeni v Splošnih pogojih za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike.pdf.
O višini osnovnega in pogodbenega limita se dogovorimo s sklenitvijo Okvirne pogodbe o plačilnih storitvah. O podrobnejših pogojih za višji osnovni in pogodbeni limit pa se dogovorimo s sklenitvijo posebne pogodbe.

Ali me o poteku veljavnosti osnovnega in pogodbenega limita obvestite?

O poteku veljavnosti osnovnega in pogodbenega limita vas seznanimo z obvestilom na izpisku vašega transakcijskega računa.

Če ste uporabnik spletne banke Banke IN, si lahko za prejemanje dodatnega obvestila o zapadlosti osnovnega in pogodbenega limita sami določite tudi elektronsko pošto oz. SMS obvestilo.

Če želite ponovno skleniti osnovni in pogodbeni limit, nam vlogo za odobritev predložite pred potekom veljavnosti koriščenega osnovnega in pogodbenega limita.

Kateri so pogoji za izdajo čekov?

Navadne ali certificirane čeke vam izdamo, če imate pri naši banki odprt transakcijski račun.
Ob izdaji certificiranih čekov se dogovorimo za ustrezno obliko zavarovanja.

Kje lahko naročite čeke?

Za izdajo čekov se dogovorite v vam najbližji poslovalnici banke. Lahko pa jih naročite tudi prek spletne banke Banke IN – v tem primeru vam bomo čeke poslali po pošti.

Kateri so pogoji poslovanja s čeki?

Pogoji poslovanja s čeki so določeni v Splošnih pogojih za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike.pdf. Ob izdaji čekov sprejmete te pogoje.

Ali nas obvestite o unovčenju izdanih čekov?

Izvršene transakcije na podlagi unovčenja izdanih čekov lahko kadar koli preverite prek spletne banke Banke IN. O vseh izvršenih plačilnih transakcijah, tudi o unovčenih čekih, vas obvestimo z rednim mesečnim izpiskom vašega transakcijskega računa.