Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Kako se obrestuje kredit?

Izbirate lahko med različnimi obrestnimi merami kredita, to so:

  1. kredit z nominalno fiksno obrestno mero,
  2. kredit z nominalno referenčno obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR.
    

Kaj je EURIBOR?

EURIBOR ("Euro Interbank Offered Rate") je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno obdobje.

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali zavarovanjem z dvema porokoma. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih ter zastavo depozita. Krediti z odplačilno dobo nad 20 let se praviloma zavarujejo z zastavo nepremičnine.

Kdo lahko najame kredit NSVS?

Pravico do dolgoročnega stanovanjskega kredita pridobi varčevalec, ki je redno varčeval v skladu s pogodbo o NSVS od 5 do 10 let pri Intesi Sanpaolo Bank.

Pravico do kredita lahko varčevalec med varčevanjem ali po zaključku varčevanja prenese na osebe, ki jim ta pravica pripada iz varčevalne pogodbe:

 • zakonca oz. izvenzakonskega partnerja,
 • svoje otroke ali
 • vnuke.

Za katere namene lahko pridobite kredit NSVS?

Nameni kreditiranja so lahko:

1.       nakup stanovanja ali stanovanjske hiše,

2.       gradnja individualne hiše (tudi nadomestna gradnja, nadzidava ali dozidava, izgradnja podstrešnega stanovanja),

3.       adaptacija, rekonstrukcija lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše,

4.       nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše,

5.       plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča,

6.       plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče,

7.       plačilo projektne dokumentacije v zvezi z nameni iz prejšnjih točk tega člena,

8.       poplačilo že najetih kreditov za zgoraj navedene namene.

Kako se določi znesek kredita pri kreditih NSVS?

Pri NSVS kreditih se najvišji znesek kredita določi na osnovi izračuna kreditne sposobnosti kreditojemalca, vendar pa znesek kredita ne sme presegati 2 oz. 2,10 kratnika privarčevanih sredstev varčevanja.

Koliko lahko znaša odplačilna doba NSVS kreditov?

Maksimalna odplačilna doba za kredite je enaka dvojnemu številu let varčevanja, v katerih je varčevalcu pripadla premija.

Kakšna je obrestna mera kredita NSVS?

Obrestna mera za NSVS kredite (za varčevanja, sklenjena do leta 2005) znaša:

 • odplačilna doba do 10 let: TOM + 2,45 %
 • odplačilna doba do 20 let: TOM +3,80 %

Obrestna mera za kredite (za varčevanja sklenjena, od 2006 naprej) znaša : 4,2 %

Kakšna je Tarifa in stroški pri kreditih NSVS?

Nadomestilo za obdelavo kreditnega zahtevka in vodenja kredita se za tovrstne kredite ne obračuna.

Druga nadomestila se obračunajo skladno z veljavno Tarifo Intese Sanpaolo Bank.

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali zavarovanjem z dvema porokoma. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih ter zastavo depozita.

Kakšen je rok za najem kredita?

Varčevalec ima možnost najema kredita najpozneje dve leti po zaključku varčevanja.

Kaj je predčasni kredit na osnovi varčevanja v NSVS?

Intesa Sanpaolo Bank vam omogoči najetje stanovanjskega kredita še pred iztekom minimalne dobe varčevanja po pogodbi o NSVS, pri čimer pa se vaše varčevanje ne prekine.

Pogoji:

Kredit lahko pridobite, če:

 • varčujete oz. ste pri Intesi Sanpaolo Bank varčevali v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi ali drugi varčevalec na vas prenese pravico do koriščenja kredita,
 • ste kreditno sposobni.

Nameni kredita:  vsi nameni, ki so predvideni za NSVS kredite (navedeni pri zgornjem vprašanju).

Najvišji znesek kredita je odvisen od kreditne sposobnosti kreditojemalca in od vrednosti investicije.

Obrestna mera se do zaključka varčevanja določi v višini izhodiščne obrestne mere za stanovanjske kredite v Intesi Sanpaolo Bank, po zaključku varčevanja pa se določi v višini obrestne mere, v skladu s Pogodbo o varčevanju v NSVS.

Odplačilna doba kredita: je enaka kot za ostale stanovanjske kredite v Intesi Sanpaolo Bank.

Nadomestila:

 • nadomestila za obdelavo kreditnega zahtevka se zaračuna v višini 50 % od nadomestila za stanovanjske kredite, določenega v veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d. d.,
 • druga nadomestila se obračunajo skladno z veljavno Tarifo Banke Intesa Sanpaolo d. d. 

Ali lahko kredit predčasno odplačam?

Kredit lahko kadar koli delno ali v celoti odplačate.

Za katere namene lahko pridobim kredit?

Krediti za ostale nepremičnine so namenski krediti z daljšo dobo odplačevanja in so primerni za nakup, gradnjo ali obnovo različnih nepremičnin. Sem sodi nakup poslovnih prostorov, zemljišč in gozdov, gradnja ali prenova poslovnih prostorov, plačilo stroškov za komunalno opremljanje ali spremembo namembnosti zemljišča, plačilo projektne dokumentacije, poplačilo že najetih kreditov pri drugih bankah, izplačilo dednih deležev, solastniških deležev ali deležev po razvezi.

Katere dokumente potrebujem za pridobitev kredita?

Za pridobitev kredita potrebujete izpolnjeno potrdilo o plači.pdf, upravno izplačilno prepoved.pdf in dokumentacijo o namenskem koriščenju kredita. V primeru, da imate soplačnika ali da zavarujete kredit s poroki, potrebujete zgoraj omenjene dokumente tudi za plačnika, porok pa mora podati izjavo.pdf.

Dokumentacija o namenskem koriščenju kredita je odvisna od namena, za katerega boste potrebovali kredit.

NAKUP
Za nakup nepremičnin potrebujete pri notarju overjeno kupoprodajno pogodbo. Za nakup zemljišča potrebujete pri notarju overjeno pogodbo in potrdilo pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt na tem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše (urbanistično mnenje).

GRADNJA
Za gradnjo nepremičnine potrebujete veljavno gradbeno dovoljenje in dokument, ki dokazuje lastništvo posestva, to je originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. V primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju.

OBNOVA
Za obnovo potrebujete gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo, če je za dela to potrebno. Potrebujete še dokument, ki dokazuje lastništvo, to je originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. V primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju. Koriščenje kredita je namensko na osnovi računov, predračunov, pogodb, delno pa tudi brez predložitve dokumentacije, z nakazilom na osebni račun.

Pri pridobitvi kredita za komunalno opremljanje ali odškodnino za spremembo namembnosti potrebujete odločbo pristojnega občinskega organa ali upravne enote.

Za poplačilo kredita pri drugih bankah potrebujete pogodbo o stanovanjskem kreditu in potrdilo o stanju kredita. Za vse ostale namene se upošteva ustrezna dokumentacija (pogodbe, sodbe sodišč, izplačilo solastniških deležev ipd.).

Kako se ugotavlja kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost se praviloma ugotavlja na osnovi plače, pokojnine ali invalidnine, prejemkov na osnovi pogodb o delu, najemnin ter drugih (dokazljivih) rednih mesečnih prejemkov. Običajno se za ugotavljanje mesečne obveznosti upošteva 1/3 mesečnih prejemkov, kajti glede na vrsto zavarovanja in višino prejemkov je lahko kreditna sposobnost tudi drugačna. Kadar kreditojemalec ni v celoti kreditno sposoben za odplačevanje, lahko kredit odplačujejo tudi solidarni plačniki.

Na kakšen način lahko zavarujem kredit?

Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali zavarovanjem z dvema porokoma. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih ter zastavo depozita. Krediti z odplačilno dobo nad 20 let se praviloma zavarujejo z zastavo nepremičnine.

V kolikšnem času in na kakšen način lahko porabim kredit?

Kredit lahko porabite takoj po odobritvi, lahko pa vam odobrimo tudi večmesečni rok, v katerem ga boste izkoristili skladno s svojimi potrebami. Kredit lahko izkoristite tudi brez predložitve računov. Sredstva nakažemo neposredno na vaš osebni račun, pri nakupu nepremičnine do 30 %, pri gradnji in adaptaciji pa celo do 100 % odobrenega zneska.

Kako se obrestuje kredit?

Izbirate lahko med različnimi obrestnimi merami kredita, to sta:

 • kredit z nominalno fiksno obrestno mero,
 • kredit z nominalno referenčno obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR.

Na kakšen način se spreminja nominalna referenčna obrestna mera?

Nominalna referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka. Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Banka Koper pri kreditih za fizične osebe, je  EURIBOR. Ob odobritvi se uporabi EURIBOR, ki je veljaven prvega dne v mesecu odobritve in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enako ročnosti EURIBOR-ja.             

Kaj je EURIBOR?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke z evroobmočja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno obdobje.

Od česa je odvisna višina kredita?

Višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca ter od vrednosti nepremičnine oz. investicij v gradnjo.

Kakšni so stroški za pridobitev kredita?

Ob sklenitvi kreditne pogodbe se zaračunajo stroški odobritve kredita, ki so razvidni iz poglavja Tarife in obrestne mere. Zaračunajo se tudi stroški zavarovanja, ki so odvisni od načina zavarovanja kredita.

Ali je anuiteta vedno enaka oz. kako se spreminja?

V vseh primerih, ko je obrestna mera nespremenljiva, je višina anuitete ves čas odplačevanja kredita enaka. Banka Koper trenutno ponuja možnost izbire med nespremenljivo obrestno mero skupaj z  nespremenljivo višino anuitete ali spremenljivo obrestno mero skupaj s spremenljivo višino anuitete. V primerih, ko se komitent odloči za slednje, se višina anuitete praviloma usklajuje enkrat letno. Komitenti prejmejo obvestilo o višini dolga, preostanku dobe odplačevanja in novi anuiteti, ki je lahko višja ali nižja.

Kako se kredit odplačuje?

Kredit se praviloma odplačuje iz plače (z nakazilom delodajalca na podlagi upravno izplačilne prepovedi).

Ali lahko dobim amortizacijski načrt?

Amortizacijski načrt si lahko izdelate na Informativnem izračunu, vendar je ta zgolj informativne narave, saj je narejen ob predpostavki, da je obrestna mera za celotno dobo odplačevanja nespremenljiva.

Koliko znašata najnižja in najvišja mesečna anuiteta?

Najvišja mesečna anuiteta je omejena s kreditno sposobnostjo kreditojemalca, najnižja mesečna anuiteta kredita znaša 60 EUR.

Od česa je odvisna obrestna mera?

Na višino obrestne mere vplivajo:

 • vrsta oz. namen kredita,
 • poslovno sodelovanje z banko,
 • odplačilna doba in
 • način zavarovanja.

Kakšne so obrestne mere pri stanovanjskem kreditu na osnovi NSVS?

Obrestna mera za NSVS kredite znaša (varčevanja sklenjena do 2005)

odplačilna doba do 10 let: TOM + 2,45% odplačilna doba do 20 let: TOM +3,80%

Obrestna mera za kredite znaša (varčevanja sklenjena od 2006): 4,2 %

Kaj je EOM?

Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita.

EOM ali efektivna obrestna mera je tista obrestna mera, ki poleg obrestne mere kredita upošteva tudi vse neposredne stroške kredita, torej stroške odobritve, vodenja, zavarovanja kredita,…

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali zavarovanjem z dvema porokoma. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih, ter zastavo depozita. Krediti z odplačilno dobo nad 20 let se praviloma zavarujejo z zastavo nepremičnine.

Kakšne vrste obrestnih mer si lahko izberete pri kreditu za ostale nepremičnine?

Izbirate lahko med :

 • kreditom z nominalno fiksno obrestno mero
 • kreditom z nominalno referenčno obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR

Na kakšen način se spreminja nominalna referenčna obrestna mera?

Nominalna referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka. Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Banka Koper pri kreditih za fizične osebe, je 3-mesečni EURIBOR, ki se spreminja 4-krat letno, in sicer 1. januarja, 1.aprila, 1. julija in 1. oktobra ter velja naslednje tri mesece. EURIBOR je določen na predzadnji delovni dan v mesecu in velja za obračun obresti v naslednjem trimesečju.

Kaj je EOM?

Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita.

EOM ali efektivna obrestna mera je tista obrestna mera, ki poleg obrestne mere kredita upošteva tudi vse neposredne stroške kredita, torej stroške odobritve, vodenja, zavarovanja kredita,…

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali zavarovanjem z dvema porokoma. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih, ter zastavo depozita.