Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

HITRI 1,2,3! KREDIT

Hitri 1,2,3! Kredit – podrobnosti

 • znesek kredita: do 1.500,00 EUR
 • minimalni obrok: 15 EUR
 • ročnost: do 2 leti
 • strošek odobritve: 1,5 % od zneska kredita (min. 20 EUR, max. 50 EUR)
 • Obrestna mera: fiksna
 • Zavarovanje: plačilo premije pri Zavarovalnici Triglav d.d.
 • Odplačevanje:  s SEPA direktno obremenitvijo z vašega transakcijskega računa
 • Dokumentacija:  veljaven osebni dokument, davčna številka, bančna debetna kartica Maestro ali VISA, Izjava o neto plači/pokojni

Kreditojemalec:

 • Hitri 1,2,3! Kredit lahko najame oseba z dopolnjenimi 26 leti, ki je Slovenski državljan, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in zaposlitvijo pri delodajalcu v Republiki Sloveniji ali prejema pokojnino s strani ZPIZ-a ter dohodek prejema na transakcijski račun odprt pri eni izmed slovenskih bank ali hranilnic.

Kreditojemalčeva neto plača oz. pokojnina mora biti izkazana vsaj v višini zakonsko določene minimalne neto plače.

Kaj se še preveri pri kreditojemalcu?

Posrednik pri kreditojemalcu preveri tudi ,ali ima kreditojemalec poleg stalnega tudi začasni naslov, ravno tako pa se preveri, ali je kreditojemalec politično izpostavljena oseba (PIO).

Ali je banka dolžna posredniku sporočiti razlog zavrnitve kredita?

Ne. Bankabančnemu kreditnemu posredniku ni dolžna sporočiti razloga, zakaj je kreditojemalcu zavrnila kredit. Kreditojemalec se lahko osebno obrne na najbližjo poslovalnico Intese Sanpaolo Bank, kjer skupaj z bančnim uslužbencem preverita razlog zavrnitve kredita.

Ali lahko kreditojemalec predčasno odplača kredit?

Da. Kreditojemalec lahko kadarkoli predčasno odplača kredit. Vse potrebne informacije o predčasnem odplačilu prejme osebno v poslovalnicah Intese Sanpaolo Bank.

Kako se obrestuje kredit?

Izbirate lahko med različnimi obrestnimi merami kredita, kot sta:

 • kredit z nominalno fiksno obrestno mero,
 • kredit z referenčno obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR. 

Na kakšen način se spreminja nominalna referenčna obrestna mera?

Referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka. Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Intesa Sanpaolo Bank pri kreditih za fizične osebe je EURIBOR. Ob odobritvi se uporabi EURIBOR, ki je veljaven prvega dne v mesecu odobritve in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enako ročnosti EURIBOR-ja.         

Kakšni so stroški za pridobitev kredita?

Ob sklenitvi kreditne pogodbe se zaračunajo stroški odobritve kredita, ki so razvidni iz poglavja Tarife in obrestne mere. Zaračunajo se tudi stroški zavarovanja, ki so odvisni od načina zavarovanja kredita.

Ali je anuiteta vedno enaka oz. kako se spreminja?

V vseh primerih, ko je obrestna mera nespremenljiva, je višina anuitete ves čas odplačevanja kredita enaka. Intesa Sanpaolo Bank trenutno ponuja možnost izbire med nespremenljivo obrestno mero skupaj z  nespremenljivo višino anuitete ali spremenljivo obrestno mero skupaj s spremenljivo višino anuitete. V primerih, ko se komitent odloči za slednje, se višina anuitete praviloma usklajuje enkrat letno. Komitenti prejmejo obvestilo o višini dolga, preostanku dobe odplačevanja in novi anuiteti, ki je lahko višja ali nižja.

Kako se kredit odplačuje?

Kredit se praviloma odplačuje iz plače (z nakazilom delodajalca na podlagi upravno izplačilne prepovedi).

Koliko znašata najnižja in najvišja mesečna anuiteta?

Najvišja mesečna anuiteta je omejena s kreditno sposobnostjo kreditojemalca, najnižja mesečna anuiteta kredita znaša 60 EUR.

Od česa je odvisna obrestna mera?

Na višino obrestne mere vplivajo:

 • vrsta oz. namen kredita,
 • poslovno sodelovanje z banko,
 • odplačilna doba in
 • način zavarovanja.

 

Kako se obrestuje kredit?

Izbirate lahko med različnimi obrestnimi merami kredita, ki so:

 1. kredit z nominalno fiksno obrestno mero,
 2. kredit z nominalno obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR.

Kaj je EURIBOR ?

EURIBOR ("Euro Interbank Offered Rate") je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno obdobje.

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine, s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici ali z zastavo depozita.

Katere dokumente potrebujem za pridobitev kredita?

Za pridobitev gotovinskega kredita potrebujete upravno izplačilno prepoved.pdf in potrdilo o plači.pdf, izpolniti pa je potrebno tudi vlogo za odobritev kredita.pdf.

Ali lahko kredit odplačam predčasno?

Kredit lahko kadar koli delno ali v celoti odplačate.

Na kakšen način lahko zavarujem kredit?

Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali zavarovanjem z dvema porokoma. Lahko ga zavarujete tudi z zastavo vrednostnih papirjev, enot premoženja vzajemnih skladov ali z zastavo depozita.

Kako se ugotavlja kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost se praviloma ugotavlja na osnovi plače, pokojnine ali invalidnine, prejemkov na osnovi pogodb o delu, najemnin ter drugih dokazljivih rednih mesečnih prejemkov. Praviloma se upošteva 1/3 prejemkov kreditojemalca, glede na vrsto zavarovanj in višino rednih mesečnih prejemkov je kreditna sposobnost lahko tudi drugačna.

Kako hitro lahko pridobim kredit?

Po dostavljeni potrebni dokumentaciji bo banka v najkrajšem možnem času pričela s postopki odobravanja kredita.

Ali je anuiteta vedno enaka oz. kako se spreminja?

V vseh primerih, ko je obrestna mera nespremenljiva, je višina anuitete ves čas odplačevanja kredita enaka. Intesa Sanpaolo Bank trenutno ponuja možnost izbire med nespremenljivo obrestno mero skupaj z nespremenljivo višino anuitete ali spremenljivo obrestno mero skupaj s spremenljivo višino anuitete. V primerih, ko se komitent odloči za slednje, se višina anuitete praviloma usklajuje enkrat letno. Komitenti prejmejo obvestilo o višini dolga, preostanku dobe odplačevanja in novi anuiteti, ki je lahko višja ali nižja.

Kakšni so stroški za pridobitev gotovinskega kredita?

Ob sklepanju kreditne pogodbe se zaračunajo stroški odobritve kredita in stroški zavarovanja. Stroški odobritve kredita so odvisni od vrste in odplačilne dobe kredita ter so opisani v poglavju Tarife in obrestne mere. Zaračunajo se tudi stroški zavarovanja kredita, ki so odvisni od načina zavarovanja kredita.

Od česa je odvisna višina obrestne mere?

Na višino obrestne mere vplivajo:

 • vrsta oz. namen kredita,
 • poslovno sodelovanje z banko,
 • odplačilna doba in
 • način zavarovanja kredita.

Za posamezne vrste kreditov so objavljene izhodiščne obrestne mere. Končna obrestna mera se določi tako, da se k izhodiščni prištejejo ali odštejejo odstotne točke. Pri tem se upošteva poslovno sodelovanje med komitentom in banko.

Kako se obrestuje kredit?

Izbirate lahko med različnimi obrestnimi merami kredita, kot sta:

 • kredit z nominalno fiksno obrestno mero,
 • kredit z nominalno referenčno obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR.

Na kakšen način se spreminja nominalna referenčna obrestna mera?

Nominalna referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka. Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Banka Koper pri kreditih za fizične osebe, je  EURIBOR. Ob odobritvi se uporabi EURIBOR, ki je veljaven prvega dne v mesecu odobritve in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enako ročnosti EURIBOR-ja.             

Kaj je EURIBOR?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke z evroobmočja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno obdobje.

Katere dokumente potrebujem za pridobitev mini kredita?

Za pridobitev mini kredita potrebujete bančno kartico in osebni dokument za identifikacijo. Banka ima pravico zahtevati tudi dodatno dokumentacijo, v kolikor se to pokaže kot potrebno.

Od česa je odvisna obrestna mera?

Višina obrestne mere je odvisna od odplačilne dobe kredita. Najdaljša odplačilna doba je tri leta.

Ali lahko kredit odplačam predčasno?

Kredit lahko kadarkoli delno ali v celoti odplačate.

Na kakšen način se obrestuje mini kredit?

Mini kredit se obrestuje po nominalni fiksni obrestni meri, ki do zapadlosti kredita ostane nespremenjena, kar pomeni, da je vaša mesečna anuiteta  enaka skozi celotno odplačilno dobo.

Kakšni so stroški za pridobitev mini kredita?

Ob sklenitvi mini kredita se zaračunajo stroški odobritve kredita, medtem ko stroškov zavarovanja ni. Stroški odobritve kredita so odvisni od dobe vračanja mini kredita.

Kako hitro lahko pridobim kredit?

Po dostavljeni potrebni dokumentaciji bo banka v najkrajšem možnem času pričela s postopki odobravanja kredita.

Kako se ugotavlja kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost se ugotavlja na osnovi mesečnih prilivov, ki jih kreditojemalec (zaposleni ali upokojenec) prejema na transakcijski račun odprt pri banki.

Kako hitro lahko pridobim kredit?

Po dostavljeni potrebni dokumentaciji bo banka v najkrajšem možnem času pričela s postopki odobravanja kredita.

Kako se ugotavlja kreditna sposobnost?

Pri kreditih za študente in dijake se kreditna sposobnost ugotavlja solidarnemu poroku. Kreditna sposobnost se praviloma ugotavlja na osnovi plače, pokojnine ali invalidnine, prejemkov na osnovi pogodb o delu, najemnin ter drugih dokazljivih rednih mesečnih prejemkov. Glede na vrsto zavarovanj in višino rednih mesečnih prejemkov pa je kreditna sposobnost lahko tudi drugačna.

Za kakšne namene lahko pridobim kredit za študente in dijake?

Študenti in dijaki lahko pridobijo kredit za plačilo šolnine, nakup računalnika in računalniške opreme, plačevanje različnih tečajev in seminarjev, nakup literature, maturantski ali absolventski izlet, študij v tujini ter druge namene. Del kredita pa se lahko koristi tudi gotovinsko.

Ali lahko kredit odplačam predčasno?

Kredit lahko kadar koli odplačate delno ali v celoti.

Kako se obrestuje kredit ?

Kratkoročni krediti  se obrestujejo po nominalni fiksni obrestni meri, ki do zapadlosti kredita ostane nespremenjena.

Dolgoročni krediti se obrestujejo po referenčni obrestni meri, vezani na EURIBOR (EURIBOR + pribitek).

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

Od česa je odvisna obrestna mera?

Višina obrestne mere je pri kreditih za študente in dijake odvisna od odplačilne dobe kredita. 

Kakšni so stroški za pridobitev kredita za študente in dijake?

Ob sklepanju kreditne pogodbe se zaračunajo fiksni stroški odobritve kredita  ter stroški zavarovanja.

Na kakšen način lahko zavarujem kredit?

Obvezna oblika zavarovanja pri tovrstnem kreditu je kreditno sposoben porok (lahko eden od staršev oz. zakoniti zastopnik).  Potrebna je še dodatna oblika zavarovanja.

Možno je še:

Katere dokumente potrebujem za pridobitev kredita?

Za pridobitev kredita za dijake in študente potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo za odobritev kredita,  potrdilo o plači in upravno izplačilna prepoved solidarnega poroka;
 • potrdilo o vpisu oz. potrdilo o šolanju;
 • izredni študent dostavi tudi potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da ni zaposlen;
 • namensko dokumentacijo (račun, predračun, pogodba) za del, ki se koristi namensko;
 • dokumentacijo v odvisnosti od vrste zavarovanja.

Za katere namene lahko pridobim kredit?

Ekološki kredit je namenjen za financiranje naložb v naslednje namene:

 • vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode,
 • raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode,
 • sodobne naprave za pridobivanje električne energije,
 • zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1.1.2003),
 • gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe,
 • nakup energijsko učinkovitih naprav,
 • nakup okolju prijaznih vozil,
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
 • nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • učinkovita raba vodnih virov,
 • oskrba s pitno vodo.

Od česa je odvisna višina kredita?

Kredit za posamezen ukrep se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR. Eko sklad višino kredita določi na podlagi prijave na razpis, vendar ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti. Mesečne anuitete ne smejo biti nižje od 40 EUR in ne višje od prostega dela 1/3 povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, pri čemer mora po odbitju odtegljajev (upravno-administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače.

V kolikšnem času in na kakšen način lahko porabim kredit?

Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže banka kreditna sredstva na TRR izbranega izvajalca naložbe na enega izmed naslednjih možnih načinov, ki ga vlagatelj izbere v vlogi:

 • celotni znesek kredita po predložitvi dokazil o zaključku naložbe ali
 • prvi del kredita v višini 40 % odobrenega zneska kredita v petih delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60 % odobrenega zneska pa v petih delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe.

Dokazila o zaključku naložbe vključujejo izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec ter kopije izstavljenih računov za celotni obseg naložbe.

Kakšni so stroški za pridobitev kredita?

Kreditojemalcu se zaračunajo stroški skladi s Tarifo Intese Sanpaolo Bank

Ali je anuiteta vedno enaka oz. kako se spreminja?

Krediti Eko sklada se obrestujejo po obrestni meri, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere, vezane na Euribor in pribitka, ki je nespremenljiv v času odplačevanja kredita. Višina mesečne anuitete se praviloma usklajuje enkrat letno. Komitenti prejmejo obvestilo o višini dolga, preostanku dobe odplačevanja in novi anuiteti, ki je lahko višja ali nižja.

Kako dolgo traja obdobje odplačevanja kredita in kako je s predčasnim odplačilom?

Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukre­pe, razen za ukrep gradnje ali nakupa nizkoenergijskih ali skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Pri kreditih z ročnostjo nad 15 let in do 20 let mora biti kreditojemalec zaposlen za nedoločen čas v srednji ali veliki družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni v prisilni poravnavi ali stečajnem postopku, ali v javnem sektorju in je hkrati lastnik oziroma solastnik nepremič­nine, na kateri se izvaja naložba.

Ali lahko Študentski paket sklenejo vsi študenti?

Študentski paket lahko sklenejo redni in izredni študenti, ki niso redno zaposleni. Redni študenti svoj status dokazujejo z originalnim potrdilom o šolanju, izredni pa s potrdilom o šolanju in s potrdilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o nezaposlenosti. Najpozneje do 31. oktobra vsakega leta je potrebno banki dostaviti potrdilo za novo študijsko leto. Študenti, ki se odločijo za kredit, morajo biti polnoletni in državljani Republike Slovenije.

Kolikšen je najvišji znesek kredita?

To je odvisno od kreditne sposobnosti solidarnega poroka. Največji znesek je 4.000 EUR za vsak letnik študija – skupaj največ 20.000 EUR.

Koliko znašajo stroški odobritve kredita?

Stroški odobritve kredita v okviru Študentskega paketa znašajo 20,86 EUR. Poravnajo se takoj ob podpisu kreditne pogodbe.

 

Kako lahko kredit v višini 4.000 EUR koristim v vsakem letniku študija?

Študentski kredit se deli na dva dela – na gotovinski del, ki se mesečno nakazuje na osebni račun, in namenski del, za katerega je potrebno predložiti potrebno dokumentacijo. Poglejmo si na primeru – če najamete kredit v septembru (pred začetkom študijskega leta) in se odločite, da boste vsako leto izkoristili 4.000 EUR, bi poraba potekala takole: 

 • 1.920 EUR kredita (48%) banka mesečno, v zneskih po 160 EUR, nakazuje na osebni račun in
 • 2.080 EUR se koristi namensko, v roku enega leta do začetka naslednjega študijskega leta. 

Banki je potrebno predložiti potrebne dokumente, ki dokazujejo nakup študijske opreme, blaga ali storitev. Na podlagi omenjene dokumentacije nato banka iz namenskega dela kredita račune zanje poravna neposredno prodajalcu oz. izvajalcu storitve. 

Kdaj moram vrniti kredit?

V času študija se kredita ne odplačuje. Odplačevati se ga začne po koncu študija ali ob njegovi morebitni prekinitvi, najpozneje pa v petih letih od podpisa kreditne pogodbe. Kredit lahko odplačujejo tudi druge osebe (starši, sorodniki ali delodajalec).

Kako se lahko zavaruje kredit?

Kredit se lahko zavaruje tudi s kreditno sposobnima porokoma, z zastavo vrednostnih papirjev ali vzajemnih skladov, z zastavo sredstev (depozit, varčevanja), z ostalimi možnimi oblikami ali s plačilom premije pri zavarovalnici Triglav.

Kdo je lahko solidarni porok?

To so lahko starši, zakonski ali zunajzakonski partner enega od staršev, zakoniti skrbniki, stari starši, bratje, sestre itd. Višina kredita se določi na podlagi 1/3 neto zneska rednega dohodka solidarnega poroka.

Kakšne vrste obrestnih mer si lahko izberete pri MINI kreditu?

Mini kredit se obrestuje po nominalni fiksni obrestni meri.

Od česa je odvisna obrestna mera?

Višina obrestne mere je odvisna od odplačilne dobe kredita. Najdaljša odplačilna doba je tri leta.

Kaj je EOM?

Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita.

EOM ali efektivna obrestna mera je tista obrestna mera, ki poleg obrestne mere kredita upošteva tudi vse neposredne stroške kredita, torej stroške odobritve, vodenja, zavarovanja kredita,…

Kaj je EOM?

Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita.

EOM ali efektivna obrestna mera je tista obrestna mera, ki poleg obrestne mere kredita upošteva tudi vse neposredne stroške kredita, torej stroške odobritve, vodenja, zavarovanja kredita,…

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit za dijake in študente mora biti zavarovan z najmanj enim odplačilno sposobnim porokom, ki je praviloma eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik. Potrebna je še dodatna oblika zavarovanja. Možno je še zavarovanje z dodatnim porokom, plačilo zavarovalne premije, zastava nepremičnine, zastava depozita, zastava vrednostnih papirjev in enot premoženja vzajemnih skladov, zastava premičnine.

Kakšne vrste obrestnih mer si lahko izberete pri gotovinskem kreditu?

Izbirate lahko med :

 • kreditom z nominalno fiksno obrestno mero
 • kreditom z nominalno referenčno obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR

Na kakšen način se spreminja nominalna referenčna obrestna mera?

Nominalna referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka. Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Banka Koper pri kreditih za fizične osebe, je 3-mesečni EURIBOR, ki se spreminja 4-krat letno, in sicer 1. januarja, 1.aprila, 1. julija in 1. oktobra ter velja naslednje tri mesece. EURIBOR je določen na predzadnji delovni dan v mesecu in velja za obračun obresti v naslednjem trimesečju.

Kaj je EOM?

Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita.

EOM ali efektivna obrestna mera je tista obrestna mera, ki poleg obrestne mere kredita upošteva tudi vse neposredne stroške kredita, torej stroške odobritve, vodenja, zavarovanja kredita,…

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali zavarovanjem z dvema porokoma. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih, ter zastavo depozita.

Kakšen je lahko najvišji znesek Kredita za sončne elektrarne?

Najvišji znesek Kredita za sončne elektrarne je lahko 300.000 EUR. Za zneske nad 300.000 EUR pa velja individualna obravnava.

Kakšne so možne oblike zavarovanja kredita za sončne elektrarne?

Kredit za sončne elektrarne je mogoče zavarovati z zastavo nepremičnine, na kateri je postavljena sončna elektrarna, z odstopom terjatev v zavarovanje do izplačevalca podpor , z osebnim poroštvom večinskega lastnika ter z all risk polico, vinkulirano v korist Banke Koper. Za vse kredite do višine 25.000 EUR se ne zahteva zavarovanje v obliki zastave nepremičnine.

Kaj je all risk zavarovalna polica?

Zavarovalna polica all risk krije poškodbe sončne elektrarne (npr. zaradi strele, požara, vetra, toče, kraje, vandalizma, sabotaže, potresa) in izpad prihodka sončne elektrarne zaradi zaustavitve delovanja kot posledica poškodbe (za vnaprej določeno obdobje; npr. 60 dni).

Na kakšen način lahko poravnam kreditne obveznosti?

Mesečno odplačilo kredita je enostavno izvedljivo, brez zamujanja rokov, s prihrankom časa, brez provizij in na določen dan.  Z novim bančnim produktom AVTOMATSKA BREMENITEV lahko pravne osebe in zasebniki enostavno poravnavate kreditne obveznosti. Več informacij dobite v poslovalnicah banke oziroma pri vašem bančnem skrbniku.

Kakšen je lahko najvišji znesek Kredita za sončne elektrarne?

Najvišji znesek Kredita za sončne elektrarne je lahko 300.000 EUR. Za zneske nad 300.000 EUR pa velja individualna obravnava.

Kakšne so možne oblike zavarovanja kredita za sončne elektrarne?

Kredit za sončne elektrarne je mogoče zavarovati z zastavo nepremičnine, na kateri je postavljena sončna elektrarna, z odstopom terjatev v zavarovanje do izplačevalca podpor ter z all risk polico, vinkulirano v korist Banke Koper. Za vse kredite do višine 25.000 EUR se ne zahteva zavarovanje v obliki zastave nepremičnine.

Kaj je zavarovalna polica all risk?

Zavarovalna polica all risk krije poškodbe sončne elektrarne (npr. zaradi strele, požara, vetra, toče, kraje, vandalizma, sabotaže, potresa) in izpad prihodka sončne elektrarne zaradi zaustavitve delovanja kot posledica poškodbe (za vnaprej določeno obdobje, npr. 60 dni).

Kaj je finančni lizing?

Finančni lizing je oblika financiranja nakupa predmeta lizinga, pri katerem lizingodajalec, po izbiri lizingojemalca, kupi predmet lizinga in mu ga izroči v uporabo. Lizingojemalec s podpisom pogodbe postane le ekonomski lastnik predmeta, pravno lastništvo pa se prenese na lizingojemalca s poplačilom vseh pogodbenih obveznosti.

Katere so prednosti finančnega lizinga v primerjavi z bančnim kreditom?

Lizing ima v primerjavi s krediti drugačne prednosti. Dostop do predmeta najema je enostavnejši in hitrejši. Lahko se odločite za višje zneske, garancija za zavarovanje vračila financiranja pa je predmet sam.  

Katere dokumente potrebujem za odobritev lizinga?

 • vloga za odobritev financiranja,
 • predračun dobavitelja (prodajalca) za predmet financiranja, naslovljen na banko,
 • original osebnega dokumenta na vpogled,
 • potrdilo o davčni številki,
 • kopije zadnjih treh plačilnih list,
 • izpolnjen in potrjen obrazec »Potrdilo o plači« oz. »Pogodba o zaposlitvi«.

Banka ima pravico zahtevati tudi dodatno dokumentacijo, v kolikor se to pokaže kot potrebno.

Kateri stroški so povezani s sklenitvijo lizing pogodbe?

Nadomestila in stroški, ki so povezani s sklenitvijo lizing pogodbe so podrobneje opredeljeni v Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d..

Ali lahko lizing odplačam predčasno?

Lizing lahko kadarkoli predčasno odplačate.

Ali lahko pridobite finančni lizing za rabljeno vozilo?

V banki ponujamo finančni lizing tako za nova kot rabljena osebna in tovorna vozila. Ob sklenitvi dogovora upoštevamo vašo boniteto in starost vozila.

Ali smo kot lizingodajalec zadolženi za registracijo in zavarovanje vozila v finančnem najemu?

Ureditev in podaljšanje registracije ter zavarovanja vozila sta naloga najemnika lizinga. Da vozilo lahko registrirate, vam kot njegov pravni lastnik izdamo pooblastilo za registracijo. Vsa vozila v finančnem najemu morajo imeti sklenjeno veljavno kasko zavarovanje, zato nam morate predložiti fotokopijo zavarovalne police.

Kako uredite spremembo osebnih podatkov, kot so stalno prebivališče, ime in priimek?

Če želite spremeniti le naslov za pošiljanje položnic, nam prošnjo z novim podatkom posredujte prek elektronske ali navadne pošte. Za druge spremembe pa nam posredujte kopijo uradnega dokumenta, iz katere je razvidna sprememba podatka.

Ali je možno dobo finančnega najema spremeniti po sklenitvi pogodbe?

Trajanje finančnega lizinga je bistvena sestavina pogodbe, ki je dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, in vpliva na celoten dogovor. Sprememba je možna, vendar ni preprosta. Vse zapadle terjatve prosilca morajo obvezno biti poravnane, izpolniti morate tudi vlogo za spremembo sklenjene pogodbe, stališče do želene spremembe pa bo znano po proučitvi vaše vloge. 

Kako se obrestuje lizing?

Lizing se obrestuje po referenčni obrestni meri, vezani na EURIBOR (EURIBOR + pribitek).

Referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka.

Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Intesa Sanpaolo Bank pri leasingu za fizične osebe, je EURIBOR. Ob odobritvi se uporabi EURIBOR, ki je veljaven prvega dne v mesecu odobritve in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enako ročnosti EURIBOR-ja.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

Ali lahko dobim amortizacijski načrt?

Amortizacijski načrt si lahko izdelate na Informativnem izračunu, vendar je ta zgolj informativne narave, saj je narejen ob predpostavki, da je obrestna mera za celotno dobo odplačevanja nespremenljiva.

Kako se ugotavlja kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost se praviloma ugotavlja na osnovi plače, pokojnine ali invalidnine, prejemkov na osnovi pogodb o delu, najemnin ter drugih (dokazljivih) rednih mesečnih prejemkov. Običajno se za ugotavljanje mesečne obveznosti upošteva 1/3 mesečnih prejemkov. Kadar kreditojemalec ni v celoti kreditno sposoben za odplačevanje, lahko kredit odplačujejo tudi solidarni plačniki.

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali zavarovanjem z dvema porokoma. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih ter zastavo depozita.

Ali lahko kredit predčasno odplačam?

Kredit lahko kadar koli delno ali v celoti odplačate.

Kako se obrestujejo potrošniški krediti?

Izbirate lahko med različnimi obrestnimi merami kredita, to sta:

 • kredit z nominalno fiksno obrestno mero,
 • kredit z nominalno referenčno obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR.

Ali je anuiteta vedno enaka oz. kako se spreminja?

V vseh primerih, ko je obrestna mera nespremenljiva, je višina anuitete ves čas odplačevanja kredita enaka. Intesa Sanpaolo Bank trenutno ponuja možnost izbire med nespremenljivo obrestno mero skupaj z nespremenljivo višino anuitete ali spremenljivo obrestno mero skupaj s spremenljivo višino anuitete. V primerih, ko se komitent odloči za slednje, se višina anuitete praviloma usklajuje enkrat letno. Komitenti prejmejo obvestilo o višini dolga, preostanku dobe odplačevanja in novi anuiteti, ki je lahko višja ali nižja.

Ali so vozila registrirana na kupca?

Pred leti so bila vozila registrirana na lizinško hišo v kraju, kjer je imela lizinška hiša sedež. Danes komitent registrira vozilo na svoje ime v lastni upravni enoti in opremi vozilo z lastnimi registrskimi tablicami. Prav tako komitent sam izbere zavarovalnico, pri kateri bo vozilo zavarovano.

Katere dokumente potrebujem za odobritev lizinga?

PRAVNE OSEBE

 • vlogo/zahtevek za odobritev lizinga,
 • predračun dobavitelja (prodajalca),
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu,
 • računovodski izkazi za zadnji dve leti (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička),
 • podatki o poslovanju na transakcijskem računu – BON2 (v kolikor lizingojemalec nima odprtega računa pri Banki Koper d.d. dostavi potrdilo matične banke),
 • promet na TRR za zadnjih 12 mesecev ( v kolikor lizingojemalec nima odprtega računa pri Banki Koper d.d. dostavi potrdilo matične banke),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja.

ZASEBNIKI

 • vlogo/zahtevek za odobritev lizinga,
 • predračun dobavitelja (prodajalca),
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločba o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmeti, ..),
 • obrazec Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnji dve leti,
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznosti,
 • promet na TRR za zadnjih 12 mesecev ( v kolikor lizingojemalec nima odprtega računa pri Banki Koper d.d. dostavi potrdilo matične banke),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja.

Za dokončno realizacijo posla se od lizingojemalca zahteva še:

 • original račun dobavitelja,
 • fotokopijo zavarovalne police,
 • pri finančnem lizingu vozil pa tudi rezervne ključe vozila, fotokopijo prometnega dovoljenja in fotokopijo homologacije vozila. 

Kolikšen mora biti vložek pri nakupi z lizingom?

Višina lastnega vložka je odvisna od dogovora, vsekakor pa na to vplivata tudi predmet lizinga in boniteta lizingojemalca.

Kako oziroma na kakšen način naj se odločim za optimalno obliko lizinga?

Izbira oblike lizinga je odvisna predvsem od vaših namenov glede uporabe predmeta lizinga. Poslovni najem ali operativni lizing je namenjen tistim, ki jih zanima samo uporaba in ne nakup predmeta financiranja. Če želite, da ta predmet preide v vašo last, je prava izbira finančni lizing, ki je vsebinsko podoben nakupu na kredit. Če v najem jemljete nekaj, kar ne želite zgolj uporabljati, ne pa posedovati je primernejši operativni lizing (npr. poslovni prostor ali službeni avto). Podjetniki v tem primeru za uporabo predmeta financiranja plačujete mesečne obrok, ki se v celoti knjižijo kot strošek najema.

Katere so prednosti lizinga v primerjavi z bančnim kreditom?

Lizing ima v primerjavi s krediti kar nekaj prednosti, saj ni pogojen s kreditno sposobnostjo. Lahko se odločite za višje zneske, zavarovalno garancijo pa predstavlja sam predmet nakupa. Plačilni obroki se plačujejo s položnicami, datumi plačil pa so prilagojeni datumu prihodkov. Poleg konkurenčne obrestne mere Finor Leasing d.o.o. pri nakupu določenega predmeta ponuja pravnoformalno varnost in ustrezno strokovno svetovanje.

Ali so vozila registrirana na kupca?

Pred leti so bila vozila registrirana na lizinško hišo v kraju, kjer je imela lizinška hiša sedež. Danes komitent registrira vozilo na svoje ime v lastni upravni enoti in opremi vozilo z lastnimi registrskimi tablicami. Prav tako komitent sam izbere zavarovalnico, pri kateri bo vozilo zavarovano.

Katere dokumente potrebujem za odobritev lizinga?

 • vlogo/zahtevek za odobritev lizinga,
 • predračun dobavitelja (prodajalca),
 • veljavni osebni dokument ,
 • davčno številko,
 • potrdilo o zaposlitvi,
 • zadnje tri plačilne liste.

Kakšna je višina pologa in kaj vpliva na višino pologa?

Po poslovni politiki je pri vozilih zahtevan 10-odstotni polog, pri nepremičninah pa 30-osdtotni. Dodatna pogoja, ki vplivata na določevanje višine pologa, sta lahko zastava sredstev ali poroštvo fizičnih oseb.

Ali so do lizinga upravičeni tisti, ki so zaposleni za določen čas?

To je odvisno tudi od predmeta lizinga, zato takšne primere obravnavamo individualno.

Ali lahko lizing odplačam predčasno?

Da. Lizingojemalec kot fizična oseba lahko kadar koli predčasno odkupi predmet lizinga. Pri tem se mu obračunajo obresti do dneva odkupa.

Katere so prednosti lizinga v primerjavi z bančnim kreditom?

Lizing ima v primerjavi s krediti kar nekaj prednosti, saj ni pogojen s kreditno sposobnostjo. Lahko se odločite za višje zneske, zavarovalno garancijo pa predstavlja sam predmet nakupa. Plačilni obroki se plačujejo s položnicami, datumi plačil pa so prilagojeni datumu prihodkov. Finor Leasing d.o.o. poleg konkurenčne obrestne mere pri nakupu določenega predmeta ponuja tudi pravnoformalno varnost in ustrezno strokovno svetovanje.

Za katere namene lahko pridobite stanovanjski kredit?

Stanovanjski krediti so namenski krediti z najdaljšo dobo odplačevanja. Del takšnih kreditov lahko koristite tudi v gotovini.

Omogočijo vam:

 • nakup, gradnjo, obnovo ali prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš, počitniških hiš in garaž, 
 • nakup stavbnega zemljišča, parkirnih mest, nebivalnih prostorov v stanovanjski hiši,
 • plačilo stroškov za komunalno opremljanje ali spremembo namembnosti zemljišča,
 • plačilo projektne dokumentacije,
 • poplačilo že najetih stanovanjskih kreditov pri drugih bankah,
 • izplačilo dednih deležev, solastniških deležev in deležev po razvezi.

Katere dokumente potrebujete za pridobitev kredita?

Za pridobitev kredita potrebujete izpolnjeno potrdilo o plači.pdf, upravno izplačilno prepoved.pdf in dokumentacijo o namenskem koriščenju kredita. V primeru, da imate soplačnika ali da zavarujete kredit s poroki, potrebujete zgoraj omenjene dokumente tudi za plačnika, porok pa mora podati izjavo.pdf.

 

 

Dokumentacija o namenskem koriščenju kredita je odvisna od namena, za katerega boste kredit potrebovali.


NAKUP
Za nakup nepremičnin potrebujete pri notarju overjeno kupoprodajno pogodbo. Za nakup zemljišča potrebujete pri notarju overjeno pogodbo in potrdilo pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt na tem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše (urbanistično mnenje).

 

GRADNJA  
Za gradnjo nepremičnine potrebujete veljavno gradbeno dovoljenje in dokument, ki dokazuje lastništvo posestva, torej originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. V primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju.
OBNOVA
Za obnovo potrebujete gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo, če je za načrtovana dela to potrebno. Potrebujete še dokument, ki dokazuje lastništvo, torej originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. V primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju. Koriščenje kredita je namensko na osnovi računov, predračunov, pogodb, delno pa tudi brez predložitve dokumentacije z nakazilom na osebni račun.

Pri pridobitvi kredita za komunalno opremljanje ali odškodnino za spremembo namembnosti potrebujete odločbo pristojnega občinskega organa ali upravne enote.

Za poplačilo kredita pri drugih bankah potrebujete pogodbo o stanovanjskem kreditu in potrdilo o stanju kredita. Za vse ostale namene se upošteva ustrezna dokumentacija (pogodbe, sodbe sodišč, izplačilo solastniških deležev ipd.).

Za poplačilo kredita pri drugih bankah potrebujete pogodbo o stanovanjskem kreditu in potrdilo o stanju kredita. Za vse ostale namene se upošteva ustrezna dokumentacija (pogodbe, sodbe sodišč, izplačilo solastniških deležev ipd.).

Od česa je odvisna višina kredita?

Višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca ter od vrednosti nepremičnine oz. investicij v gradnjo.

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine, s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici ali z zastavo depozita.

Kako se kredit odplačuje?

Kredit se praviloma odplačuje iz plače (z nakazilom delodajalca na podlagi upravno-izplačilne prepovedi). Kredit lahko kadar koli delno ali v celoti odplačate.


Kako se ugotavlja kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost se praviloma ugotavlja na osnovi:

 • plače,
 • pokojnine ali invalidnine,
 • prejemkov na osnovi pogodb o delu,
 • najemnin ter drugih (dokazljivih) rednih mesečnih prejemkov.

Običajno se za ugotavljanje mesečne obveznosti upošteva 1/3 mesečnih prejemkov, kajti glede na vrsto zavarovanja in višino prejemkov je lahko kreditna sposobnost tudi drugačna. Kadar kreditojemalec ni v celoti kreditno sposoben za odplačevanje, lahko kredit odplačujejo tudi solidarni plačniki.

Na kakšen način se spreminja nominalna referenčna obrestna mera?

Nominalna referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka.

Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja
Intesa Sanpaolo Bank pri kreditih za fizične osebe, je EURIBOR. Ob odobritvi se uporabi EURIBOR, ki je veljaven prvega dne v mesecu odobritve in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enako ročnosti EURIBOR-ja.

Ali lahko dobim amortizacijski načrt?

Amortizacijski načrt si lahko izdelate na Informativnem izračunu, vendar je ta zgolj informativne narave, saj je narejen ob predpostavki, da je obrestna mera za celotno dobo odplačevanja nespremenljiva.

Kako se ugotavlja kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost se praviloma ugotavlja na osnovi plače, pokojnine ali invalidnine, prejemkov na osnovi pogodb o delu, najemnin ter drugih (dokazljivih) rednih mesečnih prejemkov. Običajno se za ugotavljanje mesečne obveznosti upošteva 1/3 mesečnih prejemkov. Kadar kreditojemalec ni v celoti kreditno sposoben za odplačevanje, lahko kredit odplačujejo tudi solidarni plačniki.

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali zavarovanjem z dvema porokoma. Kredit se lahko zavaruje tudi z zastavo vrednostnih papirjev in enot premoženja v vzajemnih skladih ter zastavo depozita. Krediti z odplačilno dobo nad 20 let se praviloma zavarujejo z zastavo nepremičnine.

Ali lahko kredit predčasno odplačam?

Kredit lahko kadar koli delno ali v celoti odplačate.

Kako se obrestuje kredit?

Izbirate lahko med različnimi obrestnimi merami kredita, to so:

 • kredit z nominalno fiksno obrestno mero,
 • kredit z nominalno referenčno obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR.  

Na kakšen način se spreminja nominalna referenčna obrestna mera pri Banki Koper?

Nominalna referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka. Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Banka Koper pri kreditih za fizične osebe, je trimesečni EURIBOR, ki se spreminja štirikrat letno, in sicer 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra ter velja naslednje tri mesece. EURIBOR je določen na predzadnji delovni dan v mesecu in velja za obračun obresti v naslednjem trimesečju.

Kaj je EURIBOR?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke z evroobmočja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno obdobje.