Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Akcijska ponudba stanovanjskih kreditov

Akcijska ponudba z odplačilno dobo do 30 let je na voljo SPREMENLJIVO in FIKSNO obrestno mero.

Fiksna obrestna mera

že od 2,30% do 3,95 % 
(EOM od 2,68 % do 4,17 %).​

Spremenljiva obrestna mera

že od 6-mesečni Euribor + 1,60 odstotne točke 
do 6-mesečni Euribor + 2,20 odstotne točke 
(EOM od 1,96 % do 2,35 %).

Primera informativnih izračunov

Informativni izračun za odplačilno dobo 15 let

Znesek kredita v EUR 40.000,00
Vrsta obrestne mere Fiksna Spremenljiva*
Višina obrestne mere 2,80 % 6 mesečni EURIBOR 
+ 1,75 odstotne točke
Skupaj stroški v EUR 669,50 669,50
EOM** 3,08 % 2,00 %
Mesečna anuiteta v EUR 272,41 252,83
Število mesečnih obrokov 180 180
Skupni znesek za odplačilo v EUR 49.703,30 46.178,90

 

Informativni izračun za odplačilno dobo 25 let

Znesek kredita v EUR 80.000,00
Vrsta obrestne mere Fiksna Spremenljiva*
Višina obrestne mere 3,25 % 6 mesečni EURIBOR 
+ 1,85 odstotne točke
Skupaj stroški v EUR 809,50 809,50
EOM** 3,39 % 1,95 %
Mesečna anuiteta v EUR 389,86 333,28
Število mesečnih obrokov 300 300
Skupni znesek za odplačilo v EUR 117.767,50 100.793,50

 

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.

* Temelji na predpostavki, da se spremenljiva obrestna mera v izbranem obdobju ne spreminja. Zaradi dviga spremenljive obrestne mere, kot posledica povišanja EURIBOR-ja, se skupni znesek za odplačilo in posledično mesečna anuiteta lahko občutno povečata. V kolikor je EURIBOR negativno število, se šteje, da je EURIBOR enak nič (0). V izračunu je uporabljen EURIBOR v višini 0.

** V izračun EOM so vključene obresti, stroški odobritve in sklenitve pogodbe. V EOM niso vključeni notarski stroški, stroški vknjižbe hipoteke v zemljiško knjigo in stroški pomožnih storitev iz posebne ponudbe, saj so slednji odvisni od pogojev, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki je bil uporabljen pri izračunu. EOM je izračunan pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Za pridobitev ponudbe po zgoraj navedenih pogojih je potrebno pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. odpreti transakcijski račun. Kredit je na voljo tudi brez odprtja transakcijskega računa, vendar je v tem primeru kreditna obrestna mera lahko višja. 

Vse, kar morate vedeti o stanovanjskem kreditu

Za katere namene lahko pridobite stanovanjski kredit?

Stanovanjski krediti so namenski krediti z najdaljšo dobo odplačevanja. Del takšnih kreditov lahko koristite tudi v gotovini.

Omogočijo vam:

  • nakup, gradnjo, obnovo ali prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš, počitniških hiš in garaž, 
  • nakup stavbnega zemljišča, parkirnih mest, nebivalnih prostorov v stanovanjski hiši,
  • plačilo stroškov za komunalno opremljanje ali spremembo namembnosti zemljišča,
  • plačilo projektne dokumentacije,
  • poplačilo že najetih stanovanjskih kreditov pri drugih bankah,
  • izplačilo dednih deležev, solastniških deležev in deležev po razvezi.

Katere dokumente potrebujete za pridobitev kredita?

Za pridobitev kredita potrebujete izpolnjeno potrdilo o plači.pdf, upravno izplačilno prepoved.pdf in dokumentacijo o namenskem koriščenju kredita. V primeru, da imate soplačnika ali da zavarujete kredit s poroki, potrebujete zgoraj omenjene dokumente tudi za plačnika, porok pa mora podati izjavo.pdf.

 

 

Dokumentacija o namenskem koriščenju kredita je odvisna od namena, za katerega boste kredit potrebovali.


NAKUP
Za nakup nepremičnin potrebujete pri notarju overjeno kupoprodajno pogodbo. Za nakup zemljišča potrebujete pri notarju overjeno pogodbo in potrdilo pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt na tem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše (urbanistično mnenje).

 

GRADNJA  
Za gradnjo nepremičnine potrebujete veljavno gradbeno dovoljenje in dokument, ki dokazuje lastništvo posestva, torej originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. V primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju.
OBNOVA
Za obnovo potrebujete gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo, če je za načrtovana dela to potrebno. Potrebujete še dokument, ki dokazuje lastništvo, torej originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. V primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujete originalno kupoprodajno pogodbo, ki je overjena pri notarju. Koriščenje kredita je namensko na osnovi računov, predračunov, pogodb, delno pa tudi brez predložitve dokumentacije z nakazilom na osebni račun.

Pri pridobitvi kredita za komunalno opremljanje ali odškodnino za spremembo namembnosti potrebujete odločbo pristojnega občinskega organa ali upravne enote.

Za poplačilo kredita pri drugih bankah potrebujete pogodbo o stanovanjskem kreditu in potrdilo o stanju kredita. Za vse ostale namene se upošteva ustrezna dokumentacija (pogodbe, sodbe sodišč, izplačilo solastniških deležev ipd.).

Za poplačilo kredita pri drugih bankah potrebujete pogodbo o stanovanjskem kreditu in potrdilo o stanju kredita. Za vse ostale namene se upošteva ustrezna dokumentacija (pogodbe, sodbe sodišč, izplačilo solastniških deležev ipd.).

Od česa je odvisna višina kredita?

Višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca ter od vrednosti nepremičnine oz. investicij v gradnjo.

Na kakšen način se zavaruje kredit?

Kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine, s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici ali z zastavo depozita.

Kako se kredit odplačuje?

Kredit se praviloma odplačuje iz plače (z nakazilom delodajalca na podlagi upravno-izplačilne prepovedi). Kredit lahko kadar koli delno ali v celoti odplačate.


Kako se ugotavlja kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost se praviloma ugotavlja na osnovi:

  • plače,
  • pokojnine ali invalidnine,
  • prejemkov na osnovi pogodb o delu,
  • najemnin ter drugih (dokazljivih) rednih mesečnih prejemkov.

Običajno se za ugotavljanje mesečne obveznosti upošteva 1/3 mesečnih prejemkov, kajti glede na vrsto zavarovanja in višino prejemkov je lahko kreditna sposobnost tudi drugačna. Kadar kreditojemalec ni v celoti kreditno sposoben za odplačevanje, lahko kredit odplačujejo tudi solidarni plačniki.

Na kakšen način se spreminja nominalna referenčna obrestna mera?

Nominalna referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka.

Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja
Intesa Sanpaolo Bank pri kreditih za fizične osebe, je EURIBOR. Ob odobritvi se uporabi EURIBOR, ki je veljaven prvega dne v mesecu odobritve in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enako ročnosti EURIBOR-ja.